Đang tải...

Danh sách nhà hàng ở Sapa

Danh Sách Nhà Hàng ở Sa Pa

 • Italian Restaurant.
  Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-206) 264 018.
 • Nhà hàng Táo Quân.
  Địa chỉ: 06 Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203) 877 666.
 • Nhà hàng Đức Tú.
  Địa chỉ: 08 Phố Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203) 871 885.
 • Nhà hàng Cao Nguyên.
  Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203) 871 870.
 • Thắng cố A Quỳnh.
  Địa chỉ: số 015 phố Thạch Sơn, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203) 871 555.
 • Nature view Restaurant.
  Địa chỉ: số 051 phố Fansipan, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203) 871 438.
  Email: sapanatureview@hotmail.com
 • Mẫn và Tôi.
  Địa chỉ: số 01 phố Fansipan, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203) 871 174. Fax: (+84-203) 871 174.
 • Bombay Indian Restaurant.
  Địa chỉ: 036 Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.
 • Nhà hàng Cây Thông.
  Địa chỉ: 031 Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203) 873 329.
 • Nhà hàng Mimosa.
  Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203) 871 377.
 • Nhà hàng Friendly.
  Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203) 871 967.
 • Nhà hàng Cha Pa.
  Địa chỉ: Phố Cầu Mây, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203) 871 045.
 • Sa Pa Garden.
  Địa chỉ: 012 Mường Hoa, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203) 873 656.
  Email: sapagarden@yahoo.com
 • Vietnamese Restaurant.
  Địa chỉ: 031 Mường Hoa, thị trấn Sapa.
  Điện thoại: (+84-203) 873 436.
 • Victoria Tả Van.
  Địa chỉ: Phố Hoàng Diệu, Sa pa.
  Tel: (+84-203).871.522. Fax: (+84-203).871.539.
  Website: www.victoriahotels-asia.com
  Email: sapa@victoriahotels-asia.com

 • Delta.
  Địa chỉ: 033 Phố Cầu Mây, Sa Pa.
  Điện thoại: (+84-203).871.799. Fax: (+84-203).871.891.
  Email: hoangtungsapa@yahoo.com

 • Steak House.
  Địa chỉ: 021, Phố Cầu Mây, Sa Pa.
  Tel: (+84-203).873.208. Fax: (+84-203).871.819.
  Email: hoangtungsapa@yahoo.com.vn

 • Suối Mây.
  Địa chỉ: Phố Hàm Rồng, Sapa.
  Điện thoại: (+84-203).871.251. Fax: (+84-203).873.117.
  Email: harutour@viettel.vn
  Website: www.harutour.com.vn

 • Gecko.
  Địa chỉ: 04 Phố Hàm Rồng, Sa Pa.
  Điện thoại: (+84-203).871.504. Fax: (+84-203).871.282.
  Email: duonggecko@yahoo.com
  Website: http://geckosapa.com

 • Red Dao.
  Địa chỉ: 4b Đường Thác Bạc, Sa Pa.
  Điện thoại: (+84-203).872.927. Fax: (+84-203).873.434.
  Email: reddaohouse@yahoo.com
  Website: www.reddaohouse.com

 • Hoa Sữa (Bagatte & Chocalate).
  Địa chỉ: 031 Thác Bạc, Sa Pa.
  Điện thoại: (+84-203).871.766. Fax: (+84-203).871.766.
  Email: hoasuaschool@hn.vnn.vn
  Website: http://hoasuaschool.com

 • Bella Vista.
  Địa chỉ: 041 Fansipan, Sa Pa.
  Điện thoại: (+84-203).872.727.
  Website: www.boutiquesapahotel.com

 • Highland Bakery.
  Địa chỉ: 050 Phố Cầu Mây, Sa Pa.
  Tel: (+84-203).871. 870. Fax: (+84-203).871.851.
  Email: hoangtuansapa@yahoo.com
 • Hill Station.
  Địa chỉ: 03 Phố Mường Hoa, Sa Pa.
  Điện thoại: (+84-203).872.243. Fax: (+84-203).871.908.
  Email: adventuresapa@hn.vnn.vn

 • Viet Emotion.
  Địa chỉ: 027, Cầu Mây, Sa Pa.
  Điện thoại: (+84-203).872.559. Fax: (+84-203).872.559.
  Email: info@vietemotion.com
  Website: www.vietemotion.com

 • Luu Ly.
  Địa chỉ: 019 Phố Xuân Viên, Sa Pa.
  Điện thoại: (+84-203).873.939. Fax: (+84-203).871.600.
  Email: luulysapa@yahoo.com
 • Buffalo Bell.
  Địa chỉ: 25 Phố Cầu Mây, Sa Pa.
  Điện thoại: (+84-203).873.455. Fax: (+84-203).873.455.
  Email: doquangbinh1979@yahoo.com
 • Sapa Life.
  Địa chỉ: 28 Phố Cầu Mây, Sa Pa.
  Điện thoại: (+84-203).873.396. Fax: (+84-203).873.397.
  Email: sapatours4u@hn.vnn.vn
  Website: www.sapalifetravel.com

 • Fansipan.
  Địa chỉ: 023 Phố Cầu Mây, Sa Pa.
  Điện thoại: (+84-203).871.556. Fax: (+84-203).871.556.
  Email: luansapa@hotmail.com

 • Observatory.
  Địa chỉ: 039 Phố Xuân Viên, Sa Pa.
  Điện thoại: (+84-203).871.019. Fax: (+84-203).871.126.
  Email: observatory@hn.vnn.vn
 • Pink Floyd.
  Địa chỉ: 043 Phố Fansipan, Sa Pa.
  Điện thoại: (+84-203).871.097.
  Email: pinkfloyd@yahoo.com
 • Lotus.
  Địa chỉ: 34 Cầu Mây, Sa Pa.
  Điện thoại: (+84-203).258.789. Fax: (+84-203).873.567.
  Email: cuongjeepsapa@hn.vnn.vn

 • Hoàng Liên.
  Địa chỉ: Cầu Mây, Sa Pa.
  Tel: (+84-203).871.178. Fax: (+84-203).871.176.
  Email: hoanglienhotel@pvst.com.vn

 • Rose Garden.
  Địa chỉ: 054 Fansipan, Sa Pa.
  Điện thoại: (+84-203).871.734. Fax: (+84-203).872.734.
  Email: rosegarden_sapa@fpt.vn

 • Drop & Drop.
  Địa chỉ: 03 Muong Hoa, Sa Pa.
  Điện thoại: (+84-203).872.213.
  Email: Hebrohana@yahoo.com

 • SaPa moment.
  Địa chỉ: 052 Cau May, Sa Pa.
  Điện thoại: (+84-203).871.779.
 • Nhà hàng Anh Dũng.
  Địa chỉ: 069 Xuan Vien, Sa Pa.
  Điện thoại: (+84-203).871.024.

 • Hai Yen.
  Địa chỉ: Thu Dau 1 Street , Sa Pa Town
  Điện thoại: (+84-203).871.613.
 • Gerbera.
  Địa chỉ: 031 Cau May Street, Sa Pa Town
  Điện thoại: (+84-203).871.064. Fax: (+84-203).871.064.
  Email: info@gerbarasapa.com
  Website: www.gerberasapa.com

 • Viet Discovery.
  Địa chỉ: 031 Fansipan, Sa Pa.
  Điện thoại: (+84-203).873.559 / 873557. Fax: (+84-203).873.222.
  Email: info@vietdiscovery.com
  Website: www.vietdiscovery.com

 • Cây Đào.
  Địa chỉ: 055 Xuân Viên, Sa Pa.
  Điện thoại: (+84-203).872.103.
 • Tuổi Trẻ.
  Địa chỉ: 05 Fansipa, Sa Pa.
  Điện thoại: (+84-203).872.188. Fax: (+84-203).872.188.

 • Sapa Smile.
  Địa chỉ: 018 Cầu Mây, Sa Pa.
  Tel: (+84-203).872.037.
 • Hoa Đào.
  Địa chỉ: 033 Phố Xuân Viên, Sa Pa.
  Điện thoại: (+84-203).873.055. Fax: (+84-203).873.155.
 • Xưa và Nay.
  Địa chỉ: 031 Phố Cầu Mây, Sa Pa.
  Điện thoại: (+84-203).873.329. Fax: (+84-203).873.329